احمد بن محمد بطه مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد بطه مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن محمّد بن بطه بن اسحاق بن ابراهیم مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری است. ابوالحسن محمّد بن احمد بن عبیداللّه بن عیسی بن احمد منصوری و ابومحمّد فخام از وی روایت می‌کنند. او در روز جمعه از ماه شوّال ۳۱۳ق وفات یافت.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابع الرّواه، ص۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۳۳.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابع الرّواه، ص۴۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۵.    جعبه ابزار