احمد بن محمد بن طباطبا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل طباطبای ایران از اواخر سدۀ ۲ ق/۸ م گروهی از علویان حجاز و عراق بر اثر شرایط نامساعد سیاسی در قلمرو خلافت عباسیان و آزار امیران ترک‌نژاد آنان، به ایران که در آن روزگار گردن‌فرازی‌های عباسیان را بر نمی‌تافت، پناه آوردند. یکی از شخصیت‌های این خاندان، احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

یکی از کسانی که در نیمۀ دوم سده ۳ ق/۹ م از کوفه به ایران آمد و در اصفهان ساکن شد، احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا بود.
وی که دقیقاً روشن نیست در چه سالی وارد اصفهان شد، در این شهر زیست و در همان‌جا درگذشت.
فرزندان او در اصفهان ماندگار شدند و در سده‌های بعد به سراسر ایران راه یافتند.
شاخه‌هایی از آن بار دیگر به عراق رفتند و در عتبات ساکن شدند، مانند آل بحرالعلوم (ﻫ م) و حکیم (ﻫ م).

منبع

[ویرایش]

مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طباطبا»، شماره۴۳۲.    جعبه ابزار