احمد بن محمد جورجیری مجمل اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد جورجیری مجمل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن محمّد بن حسن جورجیری مجمل، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری است. وی از عبداللّه بن احمد بن یزید شیبایی روایت می‌کند، و محمّد بن ابراهیم بن علی از وی نقل حدیث می‌نماید. جورجیر از محلّه‌های قدیمی اصفهان است، و حکیم داوود هندی بر بقایای ویرانه‌های مسجد جورجیر، متعلّق به عصر دیالمه، مسجد حکیم را بنا کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۴۷.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، ج۳، ص۳۹۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۹.    جعبه ابزار