احمد بن محمد خاتون عاملی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد خاتون عاملی اصفهانی، از فضلاء و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن محمّد خاتون بن احمد بن نعمت اللّه عاملی، از فضلاء و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری است. از آثارش کتابت نسخه‌ای از کتاب مشرق الشّمسین و اکسیر السّعادتین تالیف مرحوم شیخ بهایی است که آن را در ۱۴ ربیع‌الاوّل سال ۱۰۲۹ق به پایان رسانیده، و در حاشیه تصحیح شده است، و علامت بلاغ دارد. اجازه شیخ بهایی برای کاتب در سه صفحه در پشت کتاب به تاریخ ربیع‌الاوّل سال ۱۰۲۹ به خطّ مرحوم شیخ می‌باشد.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱، ص۲۴۹.
صاحب عنوان، سال‌ها در اصفهان ساکن بوده، و در محضر شیخ بهایی تلمّذ نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱، ص۲۴۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۴.    


جعبه ابزار