احمد بن محمد خوزانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد خوزانی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن محمّد خوزانی، شاعر ادیب دانشمند، از قریه «خوزان» ماربین اصفهان بوده. در حدیث و ادبیّات مهارت داشته، و به عربی شعر می‌سروده، ابورجاء هبه‌اللّه بن محمّد بن علی شیرازی از او حدیث نقل می‌کند. این شعر از او است:
"خُذ فِی الشّبابِ مِنش الهوی بنصیب اِنَّ المشیب اِلَیْهِ غیْر حَبیب"
"وَدَع اَغترارَکَ بِالْخضاب وَ عاره فالشّیب احْسَن مِنْ سَواد خضیب".
[۲] برقعی قمی، علی‌اکبر، راهنمای دانشوران، ج۱، ص۲۹۵.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۶-۱۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۴۰۴.    
۲. برقعی قمی، علی‌اکبر، راهنمای دانشوران، ج۱، ص۲۹۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۶-۱۱۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۷۸.    جعبه ابزار