احمد بن محمد عاصم اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد عاصم اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن محمّد بن عاصم اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از ابی عمر دوری روایت می‌کند، و محمّد بن احمد بن ابراهیم از وی نقل حدیث می‌نماید. ممکن است صاحب عنوان و احمد بن محمّد بن عاصم کرانی یک نفر باشند، و حافظ ابونُعیم آن‌ها را در دو عنوان آورده باشد.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۴.    جعبه ابزار