احمد بن محمد فیومی مقری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«احمد بن محمد بن علی الفیومی المقری» از لغویون مصر بوده که در فیوم مصر متولد شده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بعضی او را متولد فیوم عراق می‌دانند. بعد از چندی از فیوم به حماة رفته و خطیب مسجد جامع آنجا شده است. او علاوه بر لغت، در فقه نیز تبحر داشته است. در سال ۷۷۰ ق از دنیا رفت.

آثار

[ویرایش]

پنج کتاب به او نسبت داده شده که از آن جمله است:
۱- المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛
۲- دیوان خطب؛
۳- شرح ابن حاجب .

منبع

[ویرایش]

نرم افزار قاموس۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار