احمد بن موسی خطمی انصاری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن موسی خطمی انصاری اصفهانی، از محدّثین و قضات اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن موسی بن اسحاق خطمی انصاری، از محدّثین قرن چهارم هجری است. وی در سال ۳۱۸ق به اصفهان آمده، و چندی متصدّی امر قضاء در این شهر بوده است. وی از موسی بن اسحاق قوّاس، عبّاس دوری و احمد بن محمّد بن الاصفر روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۳۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۸۴.    جعبه ابزار