احمد بن موسی رقام تمیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن موسی رقام تمیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن موسی تمیمی معروف به رقام، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. از محدّثان مورد وثوق بوده است. از بکر بن بکار و محمّد بن عاصم روایت می‌کند. ابوبکر بن الجارود و عبداللّه بن محمّد بن اسحاق از او نقل حدیث نموده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۸۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۸۴.    جعبه ابزار