احمد بن هاشم مشکاه زفره‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن هاشم مشکاه زفره‌ای اصفهانی، از وعاظ معاصر ساکن اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج ملاّاحمد مشکاه زفره‌ای فرزند ملاّهاشم، واعظ معمّر صالح، در اصفهان ساکن بود، و سرانجام در یک‌شنبه ۶ ذی‌القعده ۱۴۰۲ق وفات یافت، و در تکیه بروجردی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۴.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۴.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۹۰.    جعبه ابزار