احمد بن یحیی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن یحیی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن یحیی تجیبی، معروف به ابوعبداللّه مصری، محدّث، فقیه و نحوی بزرگ قرن دوم و سوم
احمدبن یحیی بلاذری، ابو الحسن احمد بن یحیی بن جابر مشهور به بلاذری، کاتب، ادیب، راوی و از برجسته‌ترین تاریخ‌نگاران اسلامی در سده سوم
احمد بن یحیی بن فضل الله عمری، مورخ، جغرافی‌نگار، ادیب شافعی مذهب و از دیوانیان عصر ممالیک مصر
احمد بن یحیی ثعلب، ثَعلَب، احمد بن یحیی، کنیه‌اش ابوالعباس، پیشوای کوفیان در نحو و لغت و از راویان شعر عرب
احمد بن‌ یحیی، ابی‌جراده ابوالحسن، یکی از شخصیت‌های خاندان آل ابی‌جراده
ابن‌جلاء ابوعبدالله‌ احمد بن‌ یحیی‌، اِبْن‌ِ جَلاّء، ابوعبدالله‌ احمد بن‌ یحیی‌ جلاء (د ۳۰۶ق‌/۹۱۸م‌)، از صوفیان ‌ نامدار شام‌
ابن‌راوندی ابوالحسین‌ احمد بن‌ یحیی‌، اِبْن‌ِ راوَندی‌، ابوالحسین‌ احمد بن‌ یحیی‌ بن‌ محمد بن‌ اسحاق‌، مشهور به‌ ابن ‌راوندی‌، یا ابن ‌رَوَندی‌یا ابن‌ ریوندی‌، یکی‌ از متکلمان‌ مشهور به‌ الحاد سده ۳ق‌/۹م
ابوجعفر احمد بن یحیی اودی صوفی، از راویان موثق شیعه در عصر امام‌ هادی (علیه‌السّلام)
ابوعبدالرحمان احمد بن یحیی شافعی بصری بغدادی، از شاگردان محمد بن ادریس شافعی و از فقها و متکلمان قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار