احمد بن یزید (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن یزید ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوجعفر احمد بن یزید آل‌مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
ابوجعفر احمد بن یزید قطان اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار