احمد بن یوسف (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن یوسف ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن یوسف تیفاشی، کانی‌شناس، ادیب، قاضی مالکی مذهب و دانشور متفنن و نامورترین فرد خاندان تیفاشی
احمد بن یوسف دمشقی قرمانی، احمد بن یوسف بن احمد دمشقی قرمانی از مورخان قرن دهم و یازدهم هجری
احمد بن‌ یوسف‌ طبیب‌ شیرازی، جلال‌ طبیب‌، جلال‌الدین‌ احمد بن‌ یوسف‌ بن‌ الیاس‌ طبیب‌ شیرازی‌، حکیم‌، شاعر و طبیب‌ قرن‌ هشتم‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار