احمد بن یوسف (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن یوسف ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن یوسف تیفاشی، کانی‌شناس، ادیب، قاضی مالکی مذهب و دانشور متفنن و نامورترین فرد خاندان تیفاشی
احمد بن یوسف دمشقی قرمانی، احمد بن یوسف بن احمد دمشقی قرمانی از مورخان قرن دهم و یازدهم هجری
احمد بن‌ یوسف‌ طبیب‌ شیرازی، جلال‌ طبیب‌، جلال‌الدین‌ احمد بن‌ یوسف‌ بن‌ الیاس‌ طبیب‌ شیرازی‌، حکیم‌، شاعر و طبیب‌ قرن‌ هشتم‌
احمد بن یوسف تیمی کوفی، از اصحاب امام رضا (علیه‌السّلام) و از محدثان موثق عصر امام رضا (علیه‌السّلام)
ابن‌جلا ابوالحسن احمد بن یوسف جعفی قصبانی، از محدثان در قرن سوم هجری قمری
حمدان ابوالحسن احمد بن یوسف سلّمی ازدی نیشابوری، از محدثان اهل‌سنت در قرن دوم و سوم هجری قمری
ابوجعفر احمد بن یوسف عجلی کاتب کوفی قفطی، از شاعری بدیهه‌گو، غزل‌سرا، مداح و هجوگو و از عالی‌ترین و زیرک‌ترین کاتبان مامون عباسی
ابوجهم احمد بن یوسف کاتب، از شاعران و کاتبان در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار