احمد زهری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد زهری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته احمد بن عبداللّه زهری اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابومصعب احمد بن ابی‌بکر زهری، فقیه و قاضی مدنی و یکی از راویان موطأ از مالک


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار