احمد عصفوری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد عصفوری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن ابراهیم عصفوری، احمد بن ابراهیم (۱۰۸۴-۱۱۳۱ق/۱۶۷۳-۱۷۱۸م)، فقیه، متکلم، محقق و نویسنده از افراد سرشناس آل عصفور
احمد بن صالح عصفوری، احمد بن صالح (۱۰۷۵-۱۱۲۴ق/۱۶۶۴-۱۷۱۲م)، فقیه و نویسنده، از افراد سرشناس آل عصفور


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار