احمد واعظ کرمانی قمیشه‌ای شهرضایی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد واعظ کرمانی قمیشه‌ای شهرضایی اصفهانی، از علما و وعاظ اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّاحمد واعظ کرمانی قمیشه‌ای (شهرضایی)، از فضلاء و اهل منبر و واعظ دانشمند و متّقی بوده، و سال‌ها در شهرضا به ارشاد و هدایت خلق می‌کوشیده، و پس از سال ۱۳۵۴ قمری، در آن جا وفات یافته است.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۰۲.    جعبه ابزار