احکام جن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز احکام آن به مناسبت در باب صلات و تجارت سخن گفته‌اند.


تسخیر جن

[ویرایش]

تسخیر جن از راه نامشروع، مانند ریاضت ها و خواندن عزائم (عوذات) مشتمل بر کفر حرام است. در حرمت آن از راه مشروع، همچون خواندن عزائمِ صحیح، اختلاف است.

ترس از جن

[ویرایش]

به گفته برخى، گفتن اذان هنگام ترس از جن مستحب است.
[۵] بروجردی، مرتضی، مستند العروة الوثقی(الصلوة)، ج۲، ص۲۷۶.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

جن در دین.
جن در فرهنگ.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۷۹-۸۵.    
۲. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۶۲- ۲۶۷.    
۳. حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۵.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی،‌ ج۲، ص۴۱۱.    
۵. بروجردی، مرتضی، مستند العروة الوثقی(الصلوة)، ج۲، ص۲۷۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص۱۱۶.    


رده‌های این صفحه : جنیان | فقه
جعبه ابزار