احکام ضمنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام ضمنی، اعتبارات مورد توجه تَبَعی شارع را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام ضمنی، مقابل احکام استقلالی می‌باشد و به آن دسته از اعتبارات و مجعولات شرعی گفته می‌شود که موضوع آن‌ها‌ به‌طور مستقل مورد توجه شارع قرار نگرفته است؛ یعنی نفس موضوع، به صورت تفصیلی مورد توجه مولا نبوده، هر چند توجه اجمالی به آن وجود داشته است؛ به بیان دیگر، مولا چیزی را اراده کرده که لازمه تعلق اراده به آن چیز، انجام امری دیگر است که اراده اجمالی و تبعی به آن تعلق گرفته، مثل این‌که مولا حج را واجب دانسته بدون آن‌که توجهی تفصیلی به مقدمه آن پیمودن مسافت تا مکه داشته باشد. البته معنای عدم توجه به این مقدمه این نیست که‌ به‌طور کلی خارج از اراده مولا است، بلکه اراده مولا به صورت تبعی و ضمنی به آن تعلق گرفته است.
[۱] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص ۳۶۹-۳۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص ۳۶۹-۳۶۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۹، برگرفته از مقاله «احکام ضمنی».    


رده‌های این صفحه : احکام شرعی
جعبه ابزار