اخبار برائت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخبار برائت به معنای احادیث مورد استدلال بر حجیت اصل برائت شرعی است.


تعریف

[ویرایش]

اخبار برائت، اخباری از امامان معصوم (علیهم‌السلام) است که به آن‌ها برای حجیت اصل برائت شرعی استدلال شده است، مانند: حدیث رفع و حدیث حجب . برای مثال، در حدیث رفع ، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرموده است: «از امت من نُه چیز برداشته شده است.. . که یکی از آنها، جهل می‌باشد»؛ بنابراین، اگر مکلف به اصل تکلیف شک داشته باشد و بیانی نیز از شارع برای او نیامده و یا در دسترس او قرار نگرفته باشد، نسبت به آن تکلیف جاهل شمرده شده و آن تکلیف از او برداشته می‌شود و برای ارتکاب یا عدم ارتکاب آن مؤاخذه نمی‌گردد.

مصادیق

[ویرایش]

برخی دیگر از مصادیق اخبار برائت، علاوه بر حدیث رفع و حدیث حجب، عبارتند از: حدیث اطلاق ؛ حدیث حل ؛ حدیث سعة ؛ حدیث سفره ؛ حدیث سکوت .
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۴۶.
[۷] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۶۰۳.
[۸] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۴، ص۳۸.
[۹] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۵، ص۱۰۲.    
۲. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۳۳۶.    
۳. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۷، ص۱۷۵- ۱۷۷.    
۴. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۲، ص۱۴۶.    
۵. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۳۹-۳۴۳.    
۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۴۶.
۷. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۶۰۳.
۸. عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۴، ص۳۸.
۹. مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۵۸.
۱۰. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص ۱۸۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۲۰، برگرفته از مقاله «اخبار برائت».    


رده‌های این صفحه : ادله برائت شرعی‌ | مباحث برائت
جعبه ابزار