اخبار ترجیح به شهرت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایات دلالت کننده بر ترجیح حدیث دارای شهرت را اخبار ترجیح به شهرت گویند.


تعریف

[ویرایش]

مراد از اخبار ترجیح به شهرت، اخباری است که ملاک رجحان یکی از دو خبر متعارض غیر متعادل را بر دیگری، موافقت آن با شهرت روایی می‌داند.

روایات

[ویرایش]

برخی از این اخبار عبارت‌اند از:

← مقبوله عمر بن حنظله


مقبولة «عمر بن حنظله» که در فرازی از آن آمده است: «.. . فان المجمع علیه لا ریب فیه». مراد از «مجمع علیه» شهرت است نه اجماع.

← مرفوعه زراره


مرفوعه «زرارة» که «ابن ابی جمهور احسایی» آن را در کتاب «عوالی اللئالی» بیان کرده است:
«سألت أبا جعفر (علیه‌السلام) فقلت له: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران والحدیثان المعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: یا زرارة! خذ بما اشتهر بین اصحابک و دَعِ الشاذ النادر.. . ؛ به امام باقر (علیه‌السلام) عرض کردم: فدایت شوم! از جانب شما دو خبر متعارض به ما می‌رسد، به کدام یک عمل کنیم؟ حضرت فرمود: ‌ای زراره! به آن روایتی عمل کن که بین اصحابت مشهور می‌باشد و روایت شاذ و نادر را کنار بگذار».

← روایت از معصومین


«وروی عنهم (علیه‌السلام) أنهم قالوا: اذا اختلفت احادیثنا علیکم فخذوا بما اجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فیه؛ از ائمه معصومین (علیهم‌السلام) روایت شده که فرمودند: هنگامی که احادیثی از جانب ما به شما می‌رسد که با هم اختلاف دارند، به آن روایتی که شیعیان ما بر آن اجماع نموده‌اند (و بین آنان مشهور است) عمل کنید، زیرا شکی در چنین روایتی وجود ندارد».

قول اصولیون

[ویرایش]

در این‌که آیا شهرت روایی مربوط به ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری، و یا مربوط به تمییز حجت از لا حجت است، بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد.
[۱۰] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۱۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۸-۶۷.    
۲. احسایی، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج۴، ص۱۳۳.    
۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۸۸.    
۴. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۳۶۱.    
۵. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۳۶۹.    
۶. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۳۶۸.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۸۵.    
۸. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۴۳۸.    
۹. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص ۲۲۸-۲۲۶.    
۱۰. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۱۸۵.
۱۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۴۱۲.    
۱۲. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۰۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،ص ۱۲۲، برگرفته از مقاله «اخبار ترجیح به شهرت».    


رده‌های این صفحه : اخبار ترجیح
جعبه ابزار