اخبار سبع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخبار سبع روایات تفسير کنندۀ مفهوم «جزء» در وصیّت را گویند.


تعبیر به جزء در وصیت

[ویرایش]

اگر کسی به عنوان جزئی از مالش وصيّت کند، در اين که چه مقدار از مال او به موصی له داده شود، روايات و به تبع آن نظر فقها، مختلف است.

تفسیر جزء در وصیت توسط روایات

[ویرایش]

طبق برخی روايات که در آن‌ها «جزء» به يک هفتم تفسير شده است بايد يک هفتم مال به موصی له داده شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۲۸، ص۳۲۰.    
۲. الحدائق الناضرة،ج۲۲، ص۴۵۹.    
۳. وسائل الشیعة،ج۱۹، ص۳۸۰-۳۸۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۲۰.    


رده‌های این صفحه : حدیث شناسی | فقه | وصیت
جعبه ابزار