اخبار صفات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخبار صفات روايات بيانگر نشانه‌های خون حيض و استحاضه را گویند.


تعریف اخبار صفات

[ویرایش]

به اخباری که در موارد اشتباه خون حیض با خون استحاضه، نشانه‌هايی برای هر دو خون جهت رفع اشتباه ذکر کرده‌اند، اخبار صفات گفته می‌شود. در اين روايات، غلظت، سياهی و با فشار و سوزش بيرون آمدن از علايم خون حيض و زردی و سردی از علايم‌ خون استحاضه قرار داده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۲۷۵.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳، ص۱۳۷-۱۴۰.    


منبع

[ویرایش]

«فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام»، ج۱، ص۳۲۰-۳۲۱.    


رده‌های این صفحه : حدیث شناسی | دماء ثلاثه | طهارت | فقه
جعبه ابزار