اخبار مکه (حسنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از کتاب‌هایی که در تاریخ مکه نوشته شده است، کتاب اخبار مکه حسنی، نوشته زید بن هاشم حسنی (زنده در ۶۷۶ق.) است.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

این کتاب از آثار گمشده تاریخ مکه است و منابع تاریخی مکه بدان اشاره نکرده‌اند. گویا نخست بار فاسی (م. ۸۳۲ق.) بی آن که از مضمون دقیق کتاب آگاه باشد، از آن نام برده است. او تصریح کرده که خود، این کتاب را ندیده و از این رو نمی‌داند درباره رجال است یا تاریخ محلی مکه. ولی احتمال دوم را قوی‌تر دانسته است.
[۲] شفاء الغرام، فاسی، ج۱، ص۱۷.
[۳] العقد الثمین، فاسی، ج۱، ص۹.
سخاوی نیز بی هیچ توضیحی تنها اشاره کرده که زید بن هاشم، وزیر مدینه نبویه، کتابی در تاریخ مکه دارد.
[۴] الاعلان، سخاوی، ص۲۸۱.
حاجی خلیفه به پیروی از فاسی، از این کتاب یاد کرده است.
[۵] کشف الظنون، حاجی خلیفه، ج۱، ص۳۰۶.
از نام دقیق کتاب نیز آگاهی در دست نیست و عنوان اخبار مکه را کتابشناسان و تاریخ نگاران هم روزگار ما بر آن نهاده‌اند.
[۶] معجم ما الف عن مکه، ص۹۹.


فهرست منابع

[ویرایش]

الاعلان بالتوبیخ: شمس الدین السخاوی (م. ۹۰۲ق.) ، به کوشش فرانس روزنتال، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ شفاء الغرام: محمد الفاسی (م. ۸۳۲ق.) ، به کوشش گروهی از علما، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق؛ العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین: محمد الفاسی (م. ۸۳۲ق.) ، به کوشش محمد حامد، الرساله؛ کشف الظنون: حاجی خلیفه (م. ۱۰۶۷ق.) ، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۳ق؛ معجم المؤلفین: عمر کحاله، بیروت، دار احیاء التراث العربی ـ مکتبة المثنی؛ معجم ما الف عن مکه: عبدالعزیز سنیدی، ریاض، مکتبة الملک فهد، ۱۴۲۰م.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معجم المؤلفین، عمر کحاله، ج۴، ص۱۹۱.    
۲. شفاء الغرام، فاسی، ج۱، ص۱۷.
۳. العقد الثمین، فاسی، ج۱، ص۹.
۴. الاعلان، سخاوی، ص۲۸۱.
۵. کشف الظنون، حاجی خلیفه، ج۱، ص۳۰۶.
۶. معجم ما الف عن مکه، ص۹۹.


منبع

[ویرایش]

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله«اخبار مکه حسنی».    جعبه ابزار