اخبار مکه (رازی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز کتاب‌های گمشده درباره تاریخ محلی مکه، کتاب اخبار رازی، نوشته عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی (م. ۳۲۷ق.) می‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

از این کتاب اثری در دست نیست و منابع کتاب شناسی و تاریخ محلی از آن یاد نکرده‌اند. تنها سخاوی (م. ۹۰۲ق.) در فهرست مفصلش با عنوان «التواریخ المحلیه»
[۱] الاعلان بالتوبیخ، سخاوی، ص۲۴۵.
[۲] الاعلان بالتوبیخ، سخاوی، ص۲۸۹.
کتابی با نام «مکه» به عبدالرحمن بن ابی حاتم نسبت داده است.

معرفی اجمالی مؤلف

[ویرایش]

او فقیه، متکلم، مفسر، رجال شناس و محدث شافعی بوده و در ری زاده شده و کتاب‌های مشهور الجرح و التعدیل و تفسیر القرآن العظیم
[۳] تذکرة الحفاظ، ذهبی، ج۳، ص۸۳۰.
از آن او هستند.
[۵] الاعلان بالتوبیخ، سخاوی، ص۲۸۱.
سنیدی در معجم ما الف عن مکه عنوان «اخبار مکه» را بر این اثر نهاده است.
[۶] . موسوعة مکة المکرمه، ج۲، ص۲۱۷.
[۷] معجم ما الف عن مکه، سنیدی، ص۵۸.

ابن ابی حاتم به سال ۲۴۰ق. در ری زاده شد و تحصیلات خود را نزد پدرش ابوحاتم رازی از دانشوران بزرگ آن روزگار
[۸] سیر اعلام النبلاء، ذهبی، ج۱۳، ص۲۴۶.
آغاز و به سرزمین‌های گوناگون اسلامی سفر کرد و نزد استادانی پرشمار دانش آموخت.
[۹] دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۳۳۸.
[۱۰] دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۶۳۷.
[۱۲] تذکرة الحفاظ، ذهبی، ج۳، ص۸۲۹.
منابع با القاب حافظ، ناقد، شیخ الاسلام و ثقه، از او به بزرگی یاد کرده‌اند. شهرت او بیشتر در رجال شناسی است و کتاب الجرح و التعدیل او از منابع مهم این شاخه دانشی است.

وفات

[ویرایش]

وفات او را به سال ۳۲۷ق. دانسته‌اند.
[۱۵] . تذکرة الحفاظ، ذهبی، ج۳، ص۸۳۱.


فهرست منابع

[ویرایش]

الاعلان بالتوبیخ: شمس الدین السخاوی (م. ۹۰۲ق.) ، به کوشش فرانس روزنتال، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ تذکرة الحفاظ: الذهبی (م. ۷۴۸ق.) ، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی: زیر نظر بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ، ۱۳۷۲ش؛ سیر اعلام النبلاء: الذهبی (م. ۷۴۸ق.) ، به کوشش گروهی از محققان، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق؛ طبقات الحفاظ: السیوطی (م. ۹۱۱ق.) ، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۹۸۳م؛ لسان المیزان: ابن حجر العسقلانی (م. ۸۵۲ق.) ، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۰ق؛ معجم ما الف عن مکه: عبدالعزیز سنیدی، ریاض، مکتبة الملک فهد، ۱۴۲۰ق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاعلان بالتوبیخ، سخاوی، ص۲۴۵.
۲. الاعلان بالتوبیخ، سخاوی، ص۲۸۹.
۳. تذکرة الحفاظ، ذهبی، ج۳، ص۸۳۰.
۴. لسان المیزان، ابن حجر، ج۳، ص۴۳۲.    
۵. الاعلان بالتوبیخ، سخاوی، ص۲۸۱.
۶. . موسوعة مکة المکرمه، ج۲، ص۲۱۷.
۷. معجم ما الف عن مکه، سنیدی، ص۵۸.
۸. سیر اعلام النبلاء، ذهبی، ج۱۳، ص۲۴۶.
۹. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۳۳۸.
۱۰. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۶۳۷.
۱۱. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۷۹۱.    
۱۲. تذکرة الحفاظ، ذهبی، ج۳، ص۸۲۹.
۱۳. طبقات الحفاظ، سیوطی، ص۳۴۶.    
۱۴. طبقات الحفاظ، سیوطی، ص۳۴۷.    
۱۵. . تذکرة الحفاظ، ذهبی، ج۳، ص۸۳۱.


منبع

[ویرایش]

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله«اخبار مکه رازی».    جعبه ابزار