اختصار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افداخل نکردن حجر اسماعیل در طواف (اختصار شوط) و همچنین نهادن دو دست بر تهیگاه را اختصار می‌گویند که از اختصار به معنای نخست در باب حج سخن گفته‏اند.


داخل کردن حجر اسماعیل در طواف

[ویرایش]

داخل کردن حجر اسماعیل در طواف واجب است و اگر کسی در یک دور از داخل حجر اسماعیل یا بالای دیوار آن طواف کند، بنابر تصریح جمعی از فقها آن دور باطل است و باید اعاده کند، ولی نیازی به اعاده طواف نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة ج۱۲، ص۷۳.    
۲. فقه الصادق ج۱۱، ص۲۴۳-۲۴۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۳۳۱.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار