اختصاص (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاختصاص مخصوص بودن را گویند که در باب‌های صلات، حج، تجارت، نکاح و ارث به مناسب آمده است.


اختصاصات پیامبر اکرم

[ویرایش]
احکامی از قبيل جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن، حرمت زنان او بر ديگران، وجوب مسواک و جواز ورود به مکّه بدون احرام، مختصّ به پیامبر اکرم صلّی اللّه عليه و آله می‌باشد.

اسباب اختصاص

[ویرایش]

اسباب اختصاص اموری مانند:تحجیر، اقطاع، ید و حیازت موجب اختصاص چيزی به کسی می‌شوند.
[۴] مفتاح الکرامة،ج۷، ص۶-۳۲.


وقت مخصوص

[ویرایش]

اول وقت پس از زوال خورشيد به اندازه ادای نماز ظهر به نماز ظهر و آخر وقت قبل از‌ مغرب به اندازه ادای نماز عصر به نماز عصر اختصاص دارد؛ بنابراين خواندن هر کدام در وقت مخصوص ديگری، جايز نيست. و در بقيه وقت، مشترک هستند.
بنا بر نظر بسياری از فقها اول وقت پس از مغرب به اندازه ادای نماز مغرب به آن نماز اختصاص دارد.

احکام ديگر اختصاص

[ویرایش]

ثبوت حبوه برای پسر بزرگ‌تر از اختصاصات مذهب شیعه است.
پوشيدن لباسی که مختصّ زنان است مانند چادر برای مردان و پوشيدن لباسی که مخصوص مردان است مانند عمامه برای زنان بنابر قول مشهور جايز نيست.
اشعار در حج مخصوص شتر است؛ ولی تقلید، علاوه بر شتر بر گاو و گوسفند نيز جريان دارد. بنابر قول مشهور، جواز قصر و اتمام در نمازهای چهار رکعتی برای مسافر، مختصّ اماکن اربعه می ‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۲۹، ص۱۱۹-۱۳۰.    
۲. الحدائق الناضرة،ج۲۳، ص۱۰۱-۱۰۷.    
۳. جواهر الکلام،ج۳۸، ص۵۵.    
۴. مفتاح الکرامة،ج۷، ص۶-۳۲.
۵. مستند الشیعة،ج۴، ص۲۲.    
۶. مستند الشیعة،ج۴، ص۴۳.    
۷. مستند الشیعة،ج۱۹، ص۲۰۱.    
۸. الروضة البهیة،ج۳، ص۲۱۶.    
۹. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۱۱۵.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۱۸، ص۵۷.    
۱۱. جواهر الکلام،ج۱۴، ص۳۲۹.    


منبع

[ویرایش]

کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۳۰۵-۳۰۶؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.


جعبه ابزار