اختلاف ثمود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبعد از دعوت حضرت صالح به توحید میای قوم ثمود اختلاف و دودستگی بوجود آمد.


بروز اختلاف در ثمود

[ویرایش]

پدید آمدن اختلاف و دودستگی در بین قوم ثمود، پس از دعوت آنان به توحید از سوی صالح علیه السلام از آیه زیر برداشت می شود.
ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صــلحـا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون.(ما به سوی «ثمود»، برادرشان «صالح» را فرستادیم که: خدای یگانه را بپرستید! امّا آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند.)

← تفسیر آیه فوق


کلمه" اختصام" به معنای تخاصم و نزاع طرفینی است و اگر دو فریق را با صفت جمع" یختصمون" توصیف کرد، با اینکه جا داشت بفرماید: " فریقان یختصمان" بدین جهت است که مراد از" فریقان"، تنها دو فریق معینی نیست، بلکه مراد از آن، مجموع امت است و کلمه" اذا" فجائیه و به معنای ناگهان است. و معنای آیه این است که: ما به سوی قوم ثمود برادر و فامیلشان صالح را فرستادیم و امید آن می‌رفت که بر ایمان به خدا اجتماع نموده و متفق گردند و لیکن بر خلاف انتظار و بطور ناگهانی به دو فریق از هم جدا شدند، فریقی ایمان آورد، و فریقی دیگر کفر ورزید، درباره حق با هم به نزاع و کشمکش پرداختند و هر فریقی می‌گفت حق با من است.
و بعید نیست مراد از اختصامشان با یکدیگر، همان جریانی باشد که خدای تعالی در جای دیگر از کلام مجیدش، از آنان حکایت کرده و فرموده است: قال الملا الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم ا تعلمون ان صالحا مرسل من ربه؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون". از همین جا معلوم می‌شود که در حقیقت، قوم صالح سه فریق شدند: فریقی از آنان از ایمان به خدا استکبار ورزیدند، فریق دوم طایفه‌ای از مستضعفین، که پیرو همان مستکبرین شدند، طایفه سوم، یک دسته از مستضعفین که به وی ایمان آوردند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۴۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۴۸۸.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۷۵-۷۶.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۵، ص۵۳۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۳۸۷، برگرفته از مقاله «اختلاف ثمود».    


رده‌های این صفحه : اختلاف | قوم ثمود | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار