اختلاف قرائات در ظواهر صرفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاختلاف در قرائت ناشی از تشابه صیغه‌های متفاوت فعل را اختلاف قرائات در ظواهر صرفی گویند.


تعریف

[ویرایش]

یکی از اشکال اختلاف قرائت‌ها اختلاف ناشی از تشابه شکلی صیغه‌های مختلف افعال از جهت وزن و همچنین به لحاظ اعراب آنها - مثل بعضی از صیغه‌های ماضی و مضارع و امر ، اسناد به مذکر و مؤنث ، متکلم و مخاطب، صیغه معلوم و مجهول- است.

نمونه قرآنی

[ویرایش]

مانند آیه : (ربنا باعد بین اسفارنا) که یعقوب به صیغه ماضی: «باعد» و دیگران به صیغه امر قرائت کرده‌اند.
و آیه: (واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی) که نافع و ابن عامر به صیغه ماضی و دیگران به صیغه امر قرائت کرده‌اند.
و آیه: (وهل نجازی الا الکفور) که حفص و حمزه و کسائی به صیغه معلوم و دیگران به صیغه مجهول قرائت کرده‌اند.
و آیه: (قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر) که حمزه و کسائی به صیغه امر و دیگران به صیغه متکلم قرائت کرده‌اند.
و آیه: (ولا تسال عن اصحاب الجحیم) که نافع به صیغه نهی و دیگران به صیغه مضارع مجهول قرائت کرده‌اند.
و آیه: (ومن یطوع...) که حمزه و کسائی به یاء و تشدید طاء، به صورت مضارع مجزوم و دیگران به تاء و فتح طاء، به صیغه ماضی قرائت کرده‌اند.
[۸] معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبا/سوره۳۴، آیه۱۹.    
۲. بقرة/سوره۲، آیه۱۲۵.    
۳. سبا/سوره۳۴، آیه۱۷.    
۴. بقرة/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۵. بقرة/سوره۲، آیه۱۱۹.    
۶. بقرة/سوره۲، آیه۱۵۸.    
۷. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۰۸.    
۸. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اختلاف قرائات در ظواهر صرفی».    جعبه ابزار