اختیار در عمل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبر اساس آیات قرآن، انسان، اختیار در اعمال خوب یا بد دارد و اعمال انسان مستند به وی و بر مبنای اراده و اختیار می‌باشد.


آزادی و اختیار در اعمال

[ویرایش]

اختیار داشتن انسان در اعمال خوب یا بد از مسائلی است که قرآن کریم بر آن تاکید دارد:
لایکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت... «خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی‌کند. آنچه (از خوبی) به دست آورده به سود او، و آنچه (از بدی) به دست آورده به زیان اوست.» .
وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیـطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شآء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون. «و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن برگماشتیم بعضی از آنها به بعضی برای فریب (یکدیگر) سخنان آراسته القا می‌کنند و اگر پروردگار تو می‌خواست چنین نمی‌کردند پس آنان را با آنچه به دروغ می‌سازند واگذار».
من کفر فعلیه کفره ومن عمل صــلحا فلانفسهم یمهدون. «هر که کفر ورزد کفرش به زیان اوست و کسانی که کار شایسته کنند (فرجام نیک را) به سود خودشان آماده می‌کنند».
ان الذین یلحدون فی ءایـتنا لایخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر‌ام من یاتی ءامنا یوم القیـمة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. «کسانی که در (فهم و ارائه) آیات ما کژ می‌روند بر ما پوشیده نیستند آیا کسی که در آتش افکنده می‌شود بهتر است یا کسی که روز قیامت آسوده خاطر می‌آید هر چه می‌خواهید بکنید که او به آنچه انجام می‌دهید بیناست».
من عمل صــلحا فلنفسه ومن اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون. «هر که کاری شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدی کند به زیانش باشد سپس به سوی پروردگارتان برگردانیده می‌شوید».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۸۶.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۱۱۲.    
۳. روم/سوره۳۰، آیه۴۴.    
۴. فصلت/سوره۴۱، آیه۴۰.    
۵. جاثیه/سوره۴۵، آیه۱۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۴۷، برگرفته از مقاله «اختیار در عمل».    


رده‌های این صفحه : جبر و اختیار | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار