اخذه معرفا للثقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخذه معرفا للثقه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و یکی از الفاظ مدح راوی بشمار می‌رود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

اصطلاح "اخذه معرّفا للثقة" در عداد امارات وثاقت، مدح و قوت راوی ذکر شده است.
مراد از این اصطلاح آن است که راویی را معرف شخص ثقه قرار دهند مثلا بگویند این شخص ثقه، برادر فلان راوی یا پدر فلان راوی است.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:
• بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال.
• بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۶۷.    
۲. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۲۲۸.    
۳. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۴۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اخذه معرفا للثقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار