اخذ ماده فاسده مکان جنس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخذ ماده فاسده مکان جنس یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و یکی از اسباب خطا در تعریف حدّی است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

اخذ ماده فاسده به جای جنس از اقسام خطای در جنس محسوب می‌شود و مراد از آن، این است که در تعریفِ چیزی به جای جنس آن، ماده فاسد شده‌اش آورده شود؛ مانند اینکه در تعریف خاکستر گفته شود: «چوبی که سوخته است».
فرق این قسم با وضع ماده، مکان جنس در این است که آنجا ماده موجود به جای جنس قرار می‌گیرد و اینجا ماده‌ای که صورت ذاتی‌اش تغییر کرده است به جای جنس واقع می‌شود و از ماده تغییر یافته به «هیولی» نیز تعبیر می‌شود.
[۱] ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۱۷۲.
[۳] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۸.
[۴] ابوحامد غزالی، محمد بن محمد، معيار العلم في فن المنطق، ص۲۵۵.
[۵] شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۵.
[۶] گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۱۷۲.
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۱۷۲.    
۳. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۸.
۴. ابوحامد غزالی، محمد بن محمد، معيار العلم في فن المنطق، ص۲۵۵.
۵. شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۵.
۶. گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۸۸.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اخذ ماده فاسده مکان جنس»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۰/۲۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی
جعبه ابزار