اخشبان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدو کوه "ابوقبیس" و "قُعَیقُعان" به اخشبان مکه -یعنی دو کوه سخت که نمی‌توان از آن بالا رفت- معروفند.
[۱] اصغر قائدان، تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۱۱.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصغر قائدان، تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۱۱.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۹۳.


جعبه ابزار