اخفاء (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اخفاء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اخفاء (فقه)، از اصطلاحات بکار رفته در علم فقه و به معنای پنهان مقابل آشکار، دارای احکام در باب‌های طهارت، صلات، زکات، صوم، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، نکاح، قضاء، حدود، تعزیرات و دیات
اخفاء (تجوید)، از اصطلاحات بکار رفته در علم تجوید و به معنای کم‌اعتمادی بر مخرج حرف یا پنهان‌کردن حرف هنگام تلفظ آن در شرایطی خاص
اخفاء (حقوق جزا)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق و به معنای مخفی کردن شخص یا مال یا ماهیت واقعی مال با انگیزه مجرمانه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار