اخلاص (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاخلاص ممکن در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره اخلاص، یک‌صد و دوازدهمین سوره قرآن کریم
خلوص، پاک کردن نیّت از غیر خدا و انجام دادن عمل تنها برای خدا
آیه اخلاص، آيه‌ی ۵ سوره بیّنه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار