اخلاق و احکام پزشکان و پرستاران (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب «اخلاق و احکام پزشکان و پرستاران»، توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، به زبان فارسی تدوین و تنظیم شده و در باره آداب و احکام ویژه‌ای است که رعایت آن‌ها برای پزشک و پرستار مسلمان ، لازم و ضروری است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب، در ۶ جلد که بیشتر به ۶ مقاله شباهت دارد، به رشته تحریر درآمده است. هریک از این جلدها، عناوین کلی متعددی را در بر دارند که تعداد آنها به ترتیب عبارت است از: ۳، ۲، ۹، ۱۷، ۲۳ و ۱۵.

گزارش محتوا

[ویرایش]

در جلد اول، آداب طبابت، نکات اخلاقی که باید مورد توجه اطباء قرار گیرد و توصیه‌های پزشکی (آنچه انسان را از پزشک بی نیاز می‌کند) مطرح شده است. در جلد دوم، اخلاق و آداب پرستاری و در جلد سوم، اخلاق کارکنان اداری مورد بحث قرار گرفته است.در جلد چهارم تا ششم، از احکام مرتبط با پزشکی (همانند تلقیح مصنوعی ، احکام نگاه و لمس، سقط جنین ، وضوی جبیره‌ای ) سخن به میان آمده است.مجموعه اخلاق و احکام پزشکان و پرستاران، مجموعه‌ای است کم حجم که به اهم مسائل اخلاقی و احکام شرعی مرتبط با مسائل پزشکی (پزشک، پرستار و مریض) پرداخته است.در نگارش این مجموعه، سعی شده بیشتر به آیات و روایاتی که به مباحث اخلاقی و طبی پرداخته، توجه شود. از سویی دیگر، بسیاری از مباحث اخلاقی آن، مثل مبحث عجب و همچنین بعضی از مباحث فقهی آن، مثل احکام نگاه کردن ، تنها به مباحث پزشکی اختصاص ندارد و برای هر مسلمانی مطالعه آن مفید است.از سویی دیگر، در جلد اول به بعضی از روایات طبی نیز اشاره شده که هرچند مختصر و بدون شرح و تطویل است، ولی باعث آشنایی خواننده با بعضی از مبانی طب اسلامی می‌شود.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

کتاب اخلاق و احکام پزشکان و پرستاران، در شش جلد (جلد اول: ۸ صفحه، جلد دوم: ۴ صفحه، جلد سوم: ۱۷ صفحه، جلد چهارم: ۲۳ صفحه، جلد پنجم: ۲۸ صفحه، جلد ششم: ۱۷ صفحه) و توسط دانشگاه علوم پزشکی لرستان (خرم آباد)، در سال ۱۳۸۹ ش، چاپ و منتشر شده است.این اثر، فاقد هرگونه فهرست است. پاورقی‌های این کتاب، به ذکر منابع آیات و روایات و مطالب منقول اختصاص دارد.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع طب، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار