ادات شرط (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادوات شرط به حروف دلالت کننده بر تعلیق یک جمله بر جمله دیگر اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

شرط یا تعلیق، یعنی جمله‌ای را بر جمله دیگر معلق و مشروط کردن، و این کار به وسیله ابزارهایی صورت می‌گیرد که به آنها ادوات شرط می‌گویند و عبارت است از:إن، لو، اذا، لمّا و مانند آن.

ادوات شرط در دستور زبان عربی

[ویرایش]

در دستور زبان عربی ، معمولا به حروف، ادات می‌گویند، زیرا آلت ربط کلمات می‌باشند. و نزد اهل نظر، به روابط در قضایا و موضوعات و محمولات، ادات گفته می‌شود.
به هر حال، در منشأ استفاده تعلیق اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی همانند مرحوم «محقق اصفهانی» می‌گویند از هیئت، تعلیق استفاده می‌شود؛ ولی مشهور معتقدند تعلیق به واسطه ادوات صورت می‌پذیرد.
[۳] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۱۰۹.
[۸] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۱، ص۱۱۷.
[۹] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص۲۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۱۵.    
۲. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۱۳۷.    
۳. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۱۰۹.
۴. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۲، ص۱۹.    
۵. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۲، ص۲۲.    
۶. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۲، ص۲۴.    
۷. المعالم الجدیدة للاصول، صدر، محمد باقر، ص۱۳۸.    
۸. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۱، ص۱۱۷.
۹. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص۲۲۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۷، برگرفته از مقاله «ادوات شرط».    جعبه ابزار