ادات شرط (منطق)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ادات شرط یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای یکی از دو کلمه ربط در قضیه شرطی متصل است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

لفظی که بر سر مقدم درمی‌آید و موجب اتصال و ارتباط مقدم و تالی می‌شود، مانند «اگر» در قضیه «اگر در مثلثی دو ضلع مساوی باشد، دو زاویه مساوی است».
ادات شرط یکی از دو رابطه موجود در قضیه شرطیه متصله است که بر سر مقدم در می‌آید و باعث پیوستن تالی به مقدم می‌شود، همچنان‌که ادات جزا بر سر تالی در می‌آید. ادات شرط در عربی، همراه فعل است؛ مانند: ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ادات شرط به ادات شرط ایجابی و سلبی تقسیم می‌شود که توضیح هر یک در جای خود ذکر شده است.
[۱] شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۸.
[۲] شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۸۴.
[۳] ابوالبركات ابن‌ملكا، هبه‌الله بن علي، الکتاب المعتبر فی الحکمة، ص۷۳.
[۴] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۷۳.
[۵] گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۸.
۲. شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۸۴.
۳. ابوالبركات ابن‌ملكا، هبه‌الله بن علي، الکتاب المعتبر فی الحکمة، ص۷۳.
۴. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۷۳.
۵. گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۱۴.
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۴۰-۴۱.    
۷. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۷۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ادات شرط»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۰/۲۸.    
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی




جعبه ابزار