ادله ثانوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادله ثانوی به دلایل ثابت کننده احکام واقعی ثانوی اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

ادله ثانوی که مقابل ادله اولی می‌باشد، ادله‌ای است که در حالت اضطرار و پیدایش عناوین ثانوی برای مکلف، به منظور اثبات احکام ثانوی بر او، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند: حدیث رفع .
به بیان دیگر، به ادله‌ای که احکام را برای عناوین ثانوی اثبات می‌نماید، ادله ثانوی می‌گویند.

حکومت بر ادله اولیه

[ویرایش]

ادله ثانوی، به منزله استثنا بر ادله اولیه و حاکم و ناظر و مقدم بر آن می‌باشد.
[۱] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۸۳.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

احکام واقعی ثانوی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص۸۳.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۳، برگرفته از مقاله «ادله ثانوی».    


رده‌های این صفحه : ادله
جعبه ابزار