ادله شأنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلایل غیر قابل استناد برای استنباط حکم شرعی به دلیل وجود مانع را ادله شأنی می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

ادله شأنی، مقابل ادله فعلی می‌باشد و به دلیل یا حجتی گفته می‌شود که در صورت عدم وجود مانع بر سر راه آن، در استنباط حکم واقعی استفاده می‌شود؛ به بیان دیگر، دلیلی است که صلاحیت و شأنیت قرار گرفتن در طریق استنباط حکم شرعی واقعی را دارد، اما بر اثر وجود مانع، استنباط حکم شرعی از آن به فعلیت نمی‌رسد.

مؤید

[ویرایش]

در کتاب " منتهی الدرایه " آمده است:

"... و ان کان للخبر معارض او معارضات لم یجز التمسک به... و حینئذ یکون احد الخبرین المتعارضین حجة شأنیة لاحجة فعلیة، و من المعلوم ان ما یصلح للاستناد الیه فی مقام الاستنباط هو الحجة الفعلیة لا الاقتضائیة... "
[۱] منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۵۶.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

ادله فعلی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۵۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۴، برگرفته از مقاله «ادله شأنی».    


جعبه ابزار