ادله لفظی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلایل لفظیِ احکام شرعی را ادله لفظی می‌گویند.


بیان ادله لفظی

[ویرایش]

ادله لفظی، مقابل ادله لبی است و به ادله‌ای گفته می‌شود که از راه کلام شارع ـ چه الفاظ کتاب و چه سنت ـ مکلف را به حکم شرعی می ‌رساند، مانند: خبر ثقه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۶۴.    
۲. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۳۰۷.    
۳. مروج جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۳، ص۵۲۳.    
۴. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۴۹۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۶، برگرفته از مقاله «ادله لفظی».    


جعبه ابزار