ادهم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادهم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

خاندان ادهم، از خاندان‌های مشهور دوره پهلوی

ابراهیم ادهم، ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصوربن یزید ابن جابر (یا عامربن اسحاق) تَمیمی عِجْلی، عارف و زاهد معروف سدۀ ۲ق/۸م
ادهم بن امیه، از شهدای کربلا
ادهم عزلتی خلخالی‌، متخلص به عزلتی و مشهور به واعظ، فرزند قاضی بیگ خلخالی، از دانشمندان و عارفان برجسته و بنام دوره صفویه
حسن ادهم، معروف به حکیم الدوله یکی از رجال سیاسی تاثیر گذار در ایران دوران پهلوی
صالح ادهم، از اطبای مخصوص احمدشاه قاجار و از محارم و نزدیکان وی
عباس ادهم، پزشک و سیاستمدار ایرانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار