اذاخر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاَذاخِر مکانی نزدیک مکه است.


وقایع اَذاخِر

[ویرایش]

اَذاخِر موضعی است نزدیک مکه که پیامبر در عام الفتح از آن‌جا داخل شد و در اعلای مکه فرود آمد و در آن‌جا اقامت کرد.
[۱] حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۱۳.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۹۴.


جعبه ابزار