اراده در آخرت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهنمیان اراده می کنند که از جهنم فرار کنند.


اراده جهنمیان

[ویرایش]

اراده و عزم آدمی در قیامت باقی می ماند.
یریدون ان یخرجوا من النار...
کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۳۷.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۲۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اراده در آخرت».رده‌های این صفحه : آخرت | اراده | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار