ارتماسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارتماسی یکی از دو کیفيّت وضو گرفتن و غسل کردن مقابل ترتیبی را گویند و جایگاه این بحث باب طهارت است.


تعریف ارتماسی

[ویرایش]

ارتماسی یکی از دو کیفيّت وضو گرفتن و غسل کردن مقابل ترتیبی را گویند.

انواع وضو و غسل

[ویرایش]

وضو و غسل از جهت کیفيّت به ترتیبی و ارتماسی تقسیم می‌شود.

← غسل ارتماسی


این غسل با فرو بردن تمام بدن در آب به نیت غسل و با وجود سایر شرایط غسل، تحقّق می‌یابد.
عدول از ترتیبی به ارتماسی یا انجام دادن ارتماسی از ابتدا، جایز است.
بیرون بودن تمام بدن از آب پیش از غسل ارتماسی واجب نیست، بلکه اگر قسمتی از بدن بیرون باشد کافی است، ولی اگر تمام بدن زیر آب [[]] باشد و نيّت غسل کند و بدن را حرکت دهد، صحّت آن محل اختلاف است.
اگر بعد از غسل ارتماسی یقین حاصل شود که قسمتی از بدن شسته نشده است، در این که اعاده غسل واجب است چنان که بیشتر فقها بر آنند یا شستن همان قسمت به نيّت غسل کافی است، اختلاف می‌باشد.
در غسل ترتیبی نیز شستن هر عضو به صورت ارتماسی جایز است؛ حتی سه بار فرورفتن در آب و هر بار به نيّت شستن یکی از اعضا نیز جایز است.

← وضو ارتماسی


با فرو بردن هر یک از اعضای وضو در آب از بالا به پایین به همان ترتیبی که در وضوی ترتیبی واجب است (صورت، دست راست، دست چپ) و داشتن دیگر شرایط وضو، وضوی ارتماسی انجام می‌شود؛
هر چند برخی صحّت ارتماس دست چپ را مورد اشکال قرار داده‌اند.
شستن برخی اعضا به صورت ارتماسی و برخی به صورت ترتیبی در وضو جایز است.
[۹] توضیح المسائل مراجع، م۲۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. التنقیح (الطهارة)،ج۵، ص۴۷۹.    
۲. التنقیح (الطهارة)،ج۵، ص۵۰۹.    
۳. التنقیح (الطهارة)،ج۵، ص۴۸۳.    
۴. التنقیح (الطهارة)،ج۵، ص۴۸۵-۴۸۸.    
۵. التنقیح (الطهارة)،ج۵، ص۴۹۴.    
۶. العروة الوثقی،ج۱، ص۲۰۷.    
۷. مستمسک العروة،ج۲، ص۳۵۷-۳۵۸.    
۸. التنقیح (الطهارة)،ج۴، ص۱۱۹.    
۹. توضیح المسائل مراجع، م۲۶۳.


منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد۱ صفحه ۳۴۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | غسل | فقه | واژه شناسی | وضو
جعبه ابزار