ارجاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِرجاف به کسر الف به دروغ پراکنی گفته می شود که از این عنوان در باب جهاد سخن رفته است.


ارجاف در لغت

[ویرایش]

ارجاف درلغت به معنای ایجاد نگرانی شدید است و مراد از آن در فقه به پیروی از قرآن کریم، پخش اخبار دروغ سیاسی یا نظامی به منظور تضعیف روحیّه مسلمانان است، مانند آنکه کسی به دروغ از اجتماع کفار برای جنگ با مسلمانان خبر دهد.

حکم ارجاف

[ویرایش]

به تصریح قرآن کریم، ارجاف حرام است و حاکم اسلامی می‏تواند دروغ پرداز را از همراهی با سپاه اسلام در جنگ باز دارد، و در صورت شرکت،از غنائم سهمی نمی‏برد.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۶۰.    
۲. المبسوط ج۲، ص۷.    
۳. منتهی المطلب(ط.ق) ج۲، ص۹۴۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۳۷۹.    


رده‌های این صفحه : جهاد | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار