اردوبادی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاردوبادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم اردوبادی اصفهانی، سیّدابراهیم اردوبادی، از سادات ادوباد آذربایجان و از شعراء
طالب‌خان اردوبادی، طالب‌خان اردوبادی، صدراعظم شاه‌عباس اول صفوی و شاه‌صفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار