ارسال مثل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه استفاده از الفاظ جایگزین مثل می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

هرگاه شخصی برای بیان مقصود خویش از مثل استفاده کند، آن را به عربی « ضرب المثل » یا «ارسال مثل» می‌گویند.

استعمال در قرآن

[ویرایش]

یکی از انواع اسلوب‌های بدیعی قرآن «ارسال مثل» یعنی استفاده از الفاظ جایگزین مثل است؛ هرچند لفظ مثل و ادوات آن در آن‌ها به کار نرفته باشد.
این امثال مانند مثل‌های ظاهری و صریح معروف نیستند؛ بلکه پس از نزول قرآن مثل شده‌اند؛ مانند:
۱. (لیس لها من دون الله کاشفة) ؛
۲. (... فاعتبروا یا اولی الابصار) ؛
۳. (... ضعف الطالب والمطلوب) ؛
۴. (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) ؛
۵. (ذلک بما قدمت یداک) ؛
۶. (الصبح الیس الصبح بقریب) ؛
۷. (ظهر الفساد فی البر والبحر...).
[۹] علوانی، محمد جابر فیاض، الامثال فی القرآن، ص۶.
[۱۰] عبدالقادر، حسین، القرآن: اعجازه و بلاغته، ص۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجم/سوره۵۳، آیه۵۸.    
۲. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۷۳.    
۴. رحمن/سوره۵۵، آیه۶۰.    
۵. حج/سوره۲۲، آیه۱۰.    
۶. هود/سوره۱۱، آیه۸۱.    
۷. روم/سوره۳۰، آیه۴۱.    
۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۵.    
۹. علوانی، محمد جابر فیاض، الامثال فی القرآن، ص۶.
۱۰. عبدالقادر، حسین، القرآن: اعجازه و بلاغته، ص۵.
۱۱. قطان، مناع بن خلیل، مباحث فی علوم القرآن، ص۲۶۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ارسال مثل».    جعبه ابزار