ارطاة بن حبیب اسدی کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارطاة بن حبیب اسدی کوفی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ارطاة بن حبیب اسدی کوفی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از راویان آن حضرت می‌باشد که توثیق شده است.
ابوالخطاب محمد بن حسین زیات، صفوان بن یحیی و یحیی بن زکریا بن شیبان
[۵] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۳۴.
از وی روایت نقل کرده‌اند.
از تاریخ درگذشت وی اطلاعی در دست نیست.

آثار

[ویرایش]

کتاب اسدی الحدیث می‌باشد که ابوالخطاب آن را روایت کرده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۲] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۱، ص۱۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۱۸۶.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۰۷.    
۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۸، ص۳۸۳.    
۴. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱، ص۴۶۵.    
۵. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۳۴.
۶. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۲.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۰۷.    
۸. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۳، ص۲۴۳.    
۹. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۱۶.    
۱۰. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۷۸.    
۱۱. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۴۷.    
۱۲. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۱، ص۱۸۰.
۱۳. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۲، ص۲۴۵.    
۱۴. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۸۱.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۶۲، برگرفته از مقاله «ارطاة بن حبیب اسدی کوفی».


جعبه ابزار