ارنست (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افارنست ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ارنست اورسل‌، عالم به تاریخ و ادبیات و سیاست
ارنست فلویر، مکتشف، سیاح، نویسنده انگلیسی، در سال ۱۸۵۲م


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار