استرابادی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسترابادی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

رضی‌الدین استرابادی، اِسْتَرابادی‌، رضی‌الدین‌ محمد بن‌ حسن‌، معروف‌ به‌ رضی‌ (د اندکی‌ پس‌ از ۶۸۸ق‌/۱۲۸۹م‌)، ادیب‌ و نحوی‌ شیعی‌
شرف‌الدین استرابادی، اِسْتَرابادی‌، شرف‌الدین علی‌ حسینی‌ استرابادی‌ نجفی‌، از علمای‌ امامیه‌ در سده ۱۰ق‌/۱۶م‌
میرزامحمد استرابادی، میرزا محمدبن علی بن ابراهیم استرآبادی، (د ۱۳ذیقعده ۱۰۲۸ق/ ۱۲ اکتبر ۱۶۱۹م)، عالم و رجالی امامی
امین استرآبادی، اَمین‌ِ اِستَرابادی‌، محمدامین‌ بن‌ محمد شریف‌ (د ۱۰۳۶ق‌/ ۱۶۲۷م‌)، از علمای‌ نامدار امامی‌ و بنیان‌گذار گرایش اخباریه
رضی الدین استرآبادی، معروف به شیخ رضی و ملقب به نجم الائمه از مفاخر دانشمندان شیعه در عرصه ادبیات عرب، صرف و نحو و بلاغت
محمد قاسم هندوشاه استرآبادی، معروف به فرشته، مورخ و پزشک شیعی ایرانی الاصل اهل استرآباد و کارگزار سلاطین احمدنگر و بیجاپور هند
ملامحمدجعفر شریعتمدار استرآبادی، از علما،‌ مدرسان و نویسندگان برجسته‌ ایران در قرن سیزدهم هجری
میرزا مسیح استرآبادی، از علمای نامدار ایران در قرن سیزدهم هجری
علی بن محمد جرجانی استرآبادی، جُرْجانی، علی بن ‌محمد بن علی، مشهور به میر سیدشریف، متکلم ، منطق‌دان و ادیب (شعبان ۷۴۰ ـ ربیع‌الثانی ۸۱۶)
رکن‌الدین محمد بن علی استرابادی غروی جرجانی، متکلم، اصولی و از علمای امامی سده‌های ۷ و ۸ ق/۱۳ و ۱۴م
سیدمحمدباقر میرداماد استرآبادی، از علمای بزرگ شیعه در قرن دهم و یازدهم هجری قمری
محمدباقر خضری استرآبادی اصفهانی، محمّدباقر خضری استرآبادی، از فضلاء قرن یازدهم هجری اصفهان
حسن بن علی طبری آملی استرآبادی، از محدّثین و دانشمندان شیعه در قرن هفتم هجری
محمدحسن بن محمدعلی استرآبادی اصفهانی، عالم فاضل، از دانشوران اواخر دوره صفویه در اصفهان
سیدحسن بن سیدمرتضی حسینی استرآبادی اصفهانی، عالم فاضل و مورّخ ادیب، از دانشمندان اوایل قرن دوازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار